Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvântat!

Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvântat!

Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvântat!

     

Citind cartea Dreptului Iov ne întărim în credință în aceste momente de grea încercare prin care trec locuitorii localității Pescara, dar și comunitatea noastră.

      După ziua de azi, am înțeles că omul este foarte mic înaintea lui Dumnezeu.

     De multe ori ne întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie ca natura să se dezlănțuie și să distrugă întregi comunități în câteva clipe? Care este practic mesajul pe care trebuie să-l înțelegem?

     Cu siguranță că Domnul le îngăduie pe acestea cu mâhnire, spre binele nostru, atunci când ne îndepărtăm prea tare de scopul nostru pe pământ şi ne punem nădejdea mai mult în lucruri sau oameni decât în Dumnezeu.

       Developând istoria omenirii printre foile Sfintei Scripturi, descoperim că vânturile puternice, furtunile, tornadele, focul și grindină mare erau modalități pedagogice pe care Domnul le îngăduia pentru întoarcerea omului la Dumnezeu.

            În toată această pedagogie a Domnului, ca parte a acestei lumi, și noua construcție a bisericii noastre a suferit daune semnificative. La o primă evaluare, ţiglele de pe acoperiș au fost sparte de grindina de azi în proporție de circa 20-25%, iar subsolul parohiei unde este găzduită școala parohială, a fost inundat.

            În cel din urmă ceas suntem chemați cu toții duminică să lăsăm ale noastre și să-I aducem Jertfă de laudă Domnului.

            După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va face o ședință comună (a Consiliului și Comitetului Parohial), pentru a căuta modalități de reparație a daunelor existente.

        Cu ajutorul lui Dumnezeu o luăm de la capăt cu toții, rugându-L să ne ierte de toate fărădelegile și să ne păzească și să ne ferească de toată reaua întâmplare.

      Ce ce vor și pot să se alăture acestui nou început, o pot face la:

      Parrocchia Ortodossa Romena "San Simeone il Giusto ed Anna Profetessa" di Pescara e Provincia - Italia
     Codice Fiscale: 91107660689 
      Banca Intesa      
      IBAN: IT12I0306909606100000017870

   …Așa Doamne, milostivește-Te spre noi și fă ca arătarea puterilor Tale nesfârșite să nu ne fie nouă spre osândă și pieire, ci spre îndreptare și zidire, ca să cunoaștem că Tu ești singur Dumnezeu adevărat, multmilostiv și multîndurat. Dă-ne așadar să păstrăm pururea neschimbată această cunoaștere; întărește-ne voința de a păzi în toată vremea poruncile Tale. Toarnă, Bunule, în inimile noastre simțirea dumnezeiască a dragostei frățești către toți semenii noștri, pentru ca, iubindu-ne cu adevărat unii pe alții, toți să Te mărturisim pe Tine, Dumnezeu cel întreit în fețe. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (Rugăciune pentru potolirea stihiilor)