Programul slujbelor

Luni

12 Aprilie

9.00 - 12.00 - Biserica este deschisă pentru rugăciune și închinare.  Se  săvârșește Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile  I, III, și VI.,  Ceasul al IX, Citire Noul Testament Romani 9- 14,

16.00 - Obedniţa şi Vecernia;  - Catisma a XVI- a  din psaltire și Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil;

19.00 - Rugăciunea lui Iisus

Lunea, ziua închinată puterilor cerești fără de trupuri, se citește Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, alcătuit de Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul († 1809), în care sunt amintite arătările și minunile celor doi Voievozi netrupești, descrise în Sfânta Scriptură și în Tradiția Bisericii.

Pentru mai multe informații vă rog să sunați preotul 329 46 90 311.

Marți

13 Aprilie

9.00 - 12.00 - Biserica este deschisă pentru rugăciune și închinare.  Se  săvârșește Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile  I, III, și VI.,  Ceasul al IX, Citire Noul Testament Romani 15 - I Corinteni 4

16.00 Obedniţa, Vecernia, Catisma a XVII- a  din psaltire şi Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul

 18.00 - Rugăciunea lui Iisus

Ziua de marți este închinată Sfântului Ioan Botezătorul, „cel ce a fost înger în trup”, „plinirea prorocilor” și „pecetea celor două Testamente”. Acatistul lui, alcătuit de patriarhul isihast Isidor al Constantinopolului († 1350), îl prezintă pe Înaintemergătorul Domnului ca pildă de asceză și rugăciune neîncetată, dar și ca ocrotitor al tuturor celor nedreptățiți și aflați în necazuri.     

Pentru mai multe informații vă rog să sunați preotul 329 46 90 311.

 

 

Miercuri

14 Aprilie

09.00 - 12.00 - Biserica este deschisă pentru rugăciune și închinare.  Se  săvârșește Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile  I, III, și VI.,  Ceasul al IX, Citire Noul Testament I Corinteni   5-10,

14.30 - Obedniţa, Catisma a XVIII- a  din psaltire şi Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite;   și Acatistul Sfintei Cruci.  Taina Spovedaniei. 

18.00 - Rugăciunea lui Iisus

Zilele de miercuri si vineri sunt închinate Pătimirilor Domnului. De aceea, credincioșii ortodocși obișnuiesc să citească Acatistul Sfintei Cruci, alcătuit în veacul al XVIII-lea de eruditul vlah Nicolae Velara, conducătorul cancelariei domnești din Țara Românească. Acest imn amintește Răstignirea lui Hristos, arătarea Crucii pe cer marelui împărat Constantin și aflarea lemnului Crucii de către Sfânta împărăteasă Elena.

Pentru mai multe informații vă rog să sunați preotul 329 46 90 311.

Joi

15 Aprilie

9.00 - 12.00 - Biserica este deschisă pentru rugăciune și închinare. Se  săvârșesc Ceasurile  I, III, și VI. I Corinteni 11-16

14.30-16.00 - Ceasul al IX -lea, Catisma a XIX din psaltire,  Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite și Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae și Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

16.00 - Taina Spovedaniei

18.30 Rugăciunea lui Iisus 

Joia, credincioșii ortodocși cinstesc în mod deosebit pe slăviții Apostoli și pe Sfântul Ierarh Nicolae, care reprezintă ierarhia bisericească de succesiune apostolică. De aceea, în această zi se citesc alternativ: Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, alcătuit de Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul († 1809), și Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae, creație românească din secolul al XIX-lea.

Pentru mai multe informații vă rog să sunați preotul 329 46 90 311.

 

 

Vineri

16 Aprilie

9.00 - 12.00 - Biserica este deschisă pentru rugăciune și închinare. Se  săvârșesc Ceasurile  I, III, și VI. Citire Noul Testament II Corinteni 1-6

Acatistul Domnului Nostru Iisus Hristos

15.00 -16.00 - Ceasul al IX- lea,  Vecernia, Catisma a XX - a  din psaltire  și Acatistul Bunei Vestiri

17.30 - Taina Sfântului Maslu săvârșită de un sobor de 6 preoți 

Cel mai vechi acatist cunoscut, care este și cel mai des folosit în cultul ortodox, este Acatistul Bunei Vestiri, atribuit mai multor imnografi, de la Sfântul Proclu († 446), până la Sfântul Fotie († 893), patriarhii Constantinopolului. Introducerea lui în cult s-a făcut drept mulțumire adusă Maicii Domnului pentru apărarea minunată a cetății imperiale de atacurile năvălitorilor păgâni. Imnul acatist al Bunei Vestiri rămâne una dintre creațiile imnografice cele mai alese și mai profunde din punct de vedere teologic. El este cântat solemn în fiecare an, în cadrul Deniei de vineri seară în săptămâna a cincea a Sfântului și Marelui Post, iar în mănăstirile cu tradiție athonită este rostit zilnic de către monahi. Se obișnuiește însă în mod deosebit a fi citit în fiecare zi de sâmbătă (sau vineri seara).

 

Pentru mai multe informații vă rog să sunați preotul 329 46 90 311.

 

 

Sâmbătă

17 Aprilie

8.30 -  Acatistul celor adormiți și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Pomenirea celor adormiți 

11.00 - 12.30 - Taina Spovedaniei

Citire Noul Testament II Corinteni 7-13

16.00-18.00 - Taina Spovedaniei

Rugăciunea lui Iisus

Pentru mai multe informații vă rog să sunați preotul 329 46 90 311.

         

 

Duminică

18 Aprilie

7.30 - Utrenia

9.00 - Sfânta și Dumezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare

11.00  - Pomenirea celor Adormiț

Pomenirea celor adormiți 

      16.00 Vecernie, Citire Noul Testament Galateni 1-6,