Construcția bisericii și școlii parohiale din Pescara a ajuns la cota +6,30m

Construcția bisericii și școlii parohiale din Pescara a ajuns la cota +6,30m

Construcția bisericii și școlii parohiale din Pescara a ajuns la cota +6,30m 

  

      După perioada de vacanță a muncitorilor de la firma de construcție Roma Costruzioni Srls, ce construiesc biserica și școala parohială, lucrările au început pe 4 septembrie 2017.

     Cu ajutorul lui Dumnezeu după realizarea lucrărilor  din primele luni *(vezi aici) s-a continuat izolarea pereților cu carton bitumat de la demisolul bisericii și s-a realizat un perete de rezistență la o distanță de 1 m pentru a proteja de eventualele infiltrații pereții școlii parohiale.

     La demisolul bisericii în spațiul care va găzdui școala parohială s-a construit de jur împrejur un perete din cărămidă pentru o mai bună izolare și aerisire a spațiului și s-a construit scara de acces ce duce în  interiorul bisericii.

            Tot în această perioadă s-a montat de jur împrejurul bisericii o schelă din metal ce va ajuta la următoarele etape ale construcției și s-a cofrat și turnat stâlpii de rezistență până la cota +6,30m 

        În săptămânile următoare se vor construi zidurile până la cota +6,30m, iar apoi se va începe construcția acoperișului și a turlei bisericii parohiale care va ajunge la înălțimea de 17m.

      Biserica  parohiei  ortodoxe române “Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana” Pescara, va avea o suprafață de 220 mp., iar la demisolul acesteia se va construi școala parohială având suprafața de 180 mp.

            Doar uniți vom scrie o istorie susținând în continuare proiectul parohial.

Se poate contribui lunar cu o suma benevolă, urmând ca donatorii să fie înscriși în ”Cartea de aur a ctitorilor” ce va fi depusă în altarul bisericii la sfințirea ei.

    Se pot face donații de moment la biserica parohială după sfârșitul fiecărei Sfintei Liturghii la "Coșul Ctitorilor"

  • Se poate face transfer bancar direct în contul parohial Chiesa Ortodossa San Simeone il giusto ed Ana Profetesa, deschis la Banca Prossima specificând la cauza: "Ctitorim împreună biserică pentru parohie"
  • IBAN: IT56M0335901600100000017870

      Milostivul Dumnezeu să reverse harul Său peste toți ctitorii, donatorii, jertfitorii și ostenitorii ce contribuie la ridicarea bisericii și școlii parohiale din Pescara.