IMPORTANT ABRUZZO ZONĂ ROȘIE - participarea credincioșilor la slujbele din parohia noastră

IMPORTANT  ABRUZZO ZONĂ ROȘIE - participarea credincioșilor la slujbele din parohia noastră

IMPORTANT  ABRUZZO ZONA ROȘIE - participarea credincioșilor la slujbele din parohia noastră

 

     Începând de azi 18.11.2020 Regiunea Abruzzo a fost declarată  zona roșie (zona rossa), ținând cont de precizările Ministerului de Interne, prin circulara dată în 7 noiembrie a.c., revenim cu câteva informații importante privind participarea credincioșilor la programul slujbelor cât și la programul școlii parohiale care va rămâne neschimbat Vezi programul complet aici:

  1. Credincioșii pot participa, în continuare, la slujbele liturgice publice din parohii și mănăstiri, respectând cu strictețe regulile precizate în Protocolul de participare la slujbele publice ortodoxe în Italia  (atașat Vezi acordul dintre stat și biserică aici); se reamintește clericilor să afișeze, la vedere, regulile pe care credincioșii trebuie să le respecte la intrarea în lăcașul de slujire;                 
  2. Credincioșii care nu au biserica parohială în localitatea de rezidență - și se află în zona roșie sau portocalie - pot frecventa biserica cea mai apropiată, pe baza autocertificării (conform modelului atașat Descarcă declarația de aici); aceștia pot solicita preotului o adeverință care să dovedească participarea lor la slujbele de la respectiva parohie;

       Extras: Circulara Ministerului de Interne - 7 noiembrie 2020 (pagina 9 pentru zona arancione și pagina 11 pentru zona rossa)vezi noul Dpcm aici 

       Per quanto riguarda gli spostamenti di cui sopra, la lettera b) provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenzadomicilio o abitazione.

      … Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q). Va da sé che, come detto, vigendo nei territori in questione restrizioni agli spostamenti, i luoghi di culto dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini.

        Vezi recomandările participării la slujbele religioase în pandemie