Precizări IMPORTANTE privind participarea credincioșilor la slujbele din parohia noastră

 Precizări IMPORTANTE privind participarea credincioșilor la slujbele din parohia noastră

 Precizări IMPORTANTE privind participarea credincioșilor la slujbele din parohia noastră

 

      Ținând cont de faptul că doar 4 regiuni din Italia și o provincie autonomă au rămas în zona galbenă (zona gialla), restul regiunilor fiind în zona portocalie (zona arancione, în număr de 10) și zona roșie (zona rossa, în număr de 6 și o provincie autonomă), ținând cont de precizările Ministerului de Interne, prin circulara dată în 7 noiembrie a.c., revenim cu câteva informații importante privind participarea credincioșilor la slujbe:

  1. Credincioșii pot participa, în continuare, la slujbele liturgice publice din parohii și mănăstiri, respectând cu strictețe regulile precizate în Protocolul de participare la slujbele publice ortodoxe în Italia  (atașat Vezi acordul dintre stat și biserică aici ); se reamintește clericilor să afișeze, la vedere, regulile pe care credincioșii trebuie să le respecte la intrarea în lăcașul de slujire;                 
  2. Credincioșii care nu au biserica parohială în localitatea de rezidență - și se află în zona roșie sau portocalie - pot frecventa biserica cea mai apropiată, pe baza autocertificării (conform modelului atașat Descarcă declarația de aici); aceștia pot solicita preotului o adeverință care să dovedească participarea lor la slujbele de la respectiva parohie;

 

Extras: Circulara Ministerului de Interne - 7 noiembrie 2020 (pagina 9 pentru zona arancione și pagina 11 pentru zona rossa)vedi nuovo dpcm intero 

Per quanto riguarda gli spostamenti di cui sopra, la lettera b) provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenzadomicilio o abitazione.

… Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q). Va da sé che, come detto, vigendo nei territori in questione restrizioni agli spostamenti, i luoghi di culto dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini.

 

Vezi recomandările participării la slujbele religioase în pandemie